Lớp học Văn thư – lưu trữ tại Vinh, Nghệ An

VP tuyển sinh trung cấp văn thư – lưu trữ tại Nghệ An: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An, đường 41/34 đường Phan Bội Châu – Lê Lợi – TP. Vinh, Nghệ An – Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật – Thời gian

Ngành học Văn thư – Lưu trữ

Sau khi học xong chương trình trung cấp Văn thư – Lưu trữ, người học có khả năng: Về kiến thức – Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc trung cấp chuyên nghiệp. – Mô tả được quy

Lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ, hành chính văn thư

  Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp học Trung cấp văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư, thời gian học linh hoạt * Đối tượng tuyển sinh Trung cấp Văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư: +

Lớp học thư viện – thiết bị trường học tại Thái Bình

Địa chỉ tuyển sinh Trung cấp thư viện – thiết bị trường học tại Thái Bình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình, số 23 Nguyễn Đình Chính, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình – Điện thoại: 0977.209.294 (Cô Hằng) – Đối tượng học trung

Lớp học trung cấp văn thư tại Thái Bình

Địa chỉ học trung cấp văn thư, văn thư lưu trữ tại Thái Bình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình, số 23 Nguyễn Đình Chính, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình (Điện thoại: 0977.209.924) – Đối tượng tuyển sinh trung cấp hành chính văn

Lớp học trung cấp Văn thư – Lưu trữ

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp học Trung cấp văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư, thời gian học linh hoạt   * Đối tượng tuyển sinh Trung cấp Văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư: