Học chứng chỉ thiết bị trường học

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh trung cấp thư viện, thiết bị trường học, chứng chỉ thiết bị trường học, thư viện trường học – Chứng chỉ thiết bị trường học; thư viện trường học; thư viện – thiết bị trường

Học Trung cấp nấu ăn ở Hải Phòng

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp Trung cấp nấu ăn tại Hải Phòng – Địa điểm tuyển sinh Trung cấp nấu ăn ở Hải Phòng: Trung tâm Giáo dục Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên quận Hồng Bàng, khu 5,

Lớp chứng chỉ nấu ăn

Lớp học chứng chỉ nấu ăn cho cô nuôi trong trường mầm non – Thời gian đào tạo: 1 – 3 tháng – Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật, buổi tối, ngoài giớ hành chính – Trường Đào tạo và cấp chứng chỉ: Trường Trung cấp Công

Chứng chỉ thiết bị trường học

Tuyển sinh lớp chứng chỉ thiết bị trường học: – Thời gian đào tạo: 1 – 3 tháng – Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật, chỉ chủ nhật, học các buổi tối – Trường Đào tạo và cấp chứng chỉ: Trường Trung cấp Công nghệ và

Lớp trung cấp nấu ăn, chứng chỉ nấu ăn ở Hải Phòng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  59   /TBTS- TCĐĐ                                                                  Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017  

Lớp học trung cấp nấu ăn

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp nấu ăn: – Đối tượng tuyển sinh ngành trung cấp nấu ăn + Học viên có bằng Trung cấp, trung cấp nghề trở lên: Hệ 1 năm + Học viên có bằng THPT hoặc tương

Lớp học Văn thư – lưu trữ tại Vinh, Nghệ An

VP tuyển sinh trung cấp văn thư – lưu trữ tại Nghệ An: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An, đường 41/34 đường Phan Bội Châu – Lê Lợi – TP. Vinh, Nghệ An – Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật – Thời gian