Đại học Liên thông

Liên thông Đại học ngành công tác xã hội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI Đối tượng: –        Học viên có bằng đúng chuyên ngành: Được thi ngay –        Học viên có bằng trái ngành: Học chuyển đổi trước khi thi Ngành đào tạo: Công tác xã hội Thời gian đào tạo: