Tin Giáo dục

Ngành học Văn thư – Lưu trữ

Sau khi học xong chương trình trung cấp Văn thư – Lưu trữ, người học có khả năng: Về kiến thức – Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc trung cấp chuyên nghiệp. – Mô tả được quy

Các ngành đào tạo, hệ đào tạo

Trung cấp chuyên nghiệp *Thời gian đào tạo: – Hệ 1 năm: Học viên đã có bằng Trung cấp, trung cấp nghề trở lên – Hệ 2 năm: Học viên đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương – Hệ 2 năm 3