Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Địa điểm: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 046.2926.553 – 0977.209.294

Email: hanghtdongdo@gmail.com

Facebook cialisfrance24.com hỗ trợ tuyển sinh: SV Đông Đô