hoc nau an o hai phong

Lớp trung cấp nấu ăn, chứng chỉ nấu ăn ở Hải Phòng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  59   /TBTS- TCĐĐ                                                                  Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017  

Lớp học trung cấp nấu ăn

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp nấu ăn: – Đối tượng tuyển sinh ngành trung cấp nấu ăn + Học viên có bằng Trung cấp, trung cấp nghề trở lên: Hệ 1 năm + Học viên có bằng THPT hoặc tương

Lớp học Trung cấp nấu ăn tại Hải Phòng

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp Trung cấp nấu ăn tại Hải Phòng – Địa điểm tuyển sinh Trung cấp nấu ăn ở Hải Phòng: Trung tâm Giáo dục Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên quận Hồng Bàng, khu