hoc van bang 2 dai hoc luat

Lớp học liên thông Đại học Luật

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY LUẬT KINH TẾ 2017 Đối tượng tuyển sinh Đối tượng Thời gian học Số kỳ thu học phí Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, BTVH hoặc tương đương 3,5 đến 4 năm 8 kỳ Thí sinh đã tốt