hoc van thu luu tru o dau

Ngành học Văn thư – Lưu trữ

Sau khi học xong chương trình trung cấp Văn thư – Lưu trữ, người học có khả năng: Về kiến thức – Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc trung cấp chuyên nghiệp. – Mô tả được quy

Lớp học trung cấp Văn thư – Lưu trữ

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp học Trung cấp văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư, thời gian học linh hoạt   * Đối tượng tuyển sinh Trung cấp Văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư: