lien thong dai hoc quan tri van phong

Học liên thông Quản trị văn phòng tại Thái Bình

– Căn cứ vào hợp đồng liên kết tuyển sinh, đào tạo giữa Trường Đại học Thành Đô với Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô; – Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017 và được sự ủy quyền của Trường