lien thong quan tri van phong

Liên thông đại học Quản trị văn phòng

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (Chuyên ngành: Hành chính – văn phòng) Đối tượng dự thi – Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề: Hành chính