trung cap van thu luu tru

Ngành học Văn thư – Lưu trữ

Sau khi học xong chương trình trung cấp Văn thư – Lưu trữ, người học có khả năng: Về kiến thức – Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc trung cấp chuyên nghiệp. – Mô tả được quy

Lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ, hành chính văn thư

  Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp học Trung cấp văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư, thời gian học linh hoạt * Đối tượng tuyển sinh Trung cấp Văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư: +

Lớp học trung cấp Văn thư – Lưu trữ

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp học Trung cấp văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư, thời gian học linh hoạt   * Đối tượng tuyển sinh Trung cấp Văn thư – lưu trữ, hành chính văn thư: